Timetable

Tuesday  –  (Wilnecote)    6.00 – 6.45pm   Senior Pointe 6.15 – 7.00pm   Inter Ballet  7.15 – 8.15pm   Inter Class Wednesday  –  (Wilnecote)  5.30 – 6.15pm    Senior Ballet 6.15 – 7.15pm    Senior (13-17) Class 7.45 –...